مسابقات سال 97_98

مسابقات سال 97_98
مصطفی نصر اصفهانی   ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۳

با سلام خدمت دوستان گرامی
چهارمین دوره مسابقات کلوپ اصفهان بزرگ با مدیریت دکتر مصطفی نصر اصفهانی در سال 97_98 با توکل به خدای منان به شرح برگزار خواهد شد
.
1.پیش مسابقه از شهر اراک به مسافت 235 کیلومتر در تاریخ تقریبی 29 بهمن ماه
2.مسابقه کوتاه از شهر کبودر آهنگ به مسافت 400 کیلومتر و تاریخ تقریبی هجدهم اسفند ماه
3.مسابقه متوسط از مسافت 550 کیلومتر در تاریخ تقریبی 27 اسفند ماه
4.مسابقه مسافت بلند 730 کیلومتر در تاریخ تقریبی 18 فروردین 98
5.مسابقه فوق بلند 1000 کیلومتر از مرز بازرگان در تاریخ تقریبی 8 اردیبهشت 98
با آرزوی موفقیت برای همه مربیان و همه کلوپهای کشور